21 de agosto de 2010

Inauguració de l'exposició col.lectiva Converses de Taller

Exposición conjunta de escultura en la Torreta de Canfranc


Converses de Taller, col.lectiva d'escultura

Set artistes, set maneres diferents de treballar amb el material, l'espai, la forma i el discurs.
L'escultura de Miquel Grima, Vicent Matamoros, Lara Montenegro, Manuel Fontiveros, Jordi Torras, Ester Pedescoll i l'obra fotogràfica de la Laia Vaquer composen l'exposició Converses de Taller a l'espai expositiu de la Torreta de Canfranc del 17 al 30 d'agost de 2010.
Una petita mostra del treball de cada un d'aquests joves creadors amb un punt de connexió, el gust de treballar amb el material.
Una exposició que presenta una obra sincera i ens passeja per set móns personals traduïts per cada un dels autors a través de l'escultura i la fotografia

Conversaciones de Taller, conjunta de escultura
Siete artistas, siete maneras de trabajar con el material, el espacio, la forma y el discurso.
La escultura de Miquel Grima, Vicent Matamoros, Lara Montenegro, Manuel Fontiveros, Jordi Torras, Ester Pedescoll y la obra fotográfica de Laia Vaquer componen la exposición Conversaciones de Taller en el espacio expositivo de la Torreta de fusilería de Canfranc del 17 al 30 de agosto de 2010.
Una pequeña muestra del trabajo de cada uno de estos jóvenes creadores con un punto de conexión, el gusto de trabajar con el material.
Una exposición que presenta una obra sincera y nos pasea por siete mundos personales traducidos por cada uno de los autores a través de la escultura y la fotografia.

No hay comentarios: